AB Lindegården Andelsboligforening - www.ab-lindegaarden.dk
VELKOMMEN      NYHEDER      OMKRING      ANDEL      DOKUMENTER      BILLEDER      VENTELISTE      DIVERSE      KONTAKTAndelsbolig
Lidt omkring hvad en andelsbolig er.

At bo i andelsbolig : Reelt køber du ikke en bolig, du får overdraget en andel af foreningens formue mod betaling af andelens værdi på det pågældende tidspunkt. Ved overdragelsen af andelen får du samtidig brugsret til en specifik bolig i foreningen. I en andelsbolig betaler du boligafgift, som fastsættes af generalforsamlingen, der består af andelshaverne. Boligafgiften dækker udgifter til drift af foreningen samt renteudgifter og afdrag på foreningens lån. Som andelshaver har du del i foreningens formue og hæfter samtidig for foreningens gæld sammen med de andre andelshavere jf. foreningens vedtægter. Foreningens vedtægter, husorden og evt. andre retningslinjer fastsætter reglerne for, hvordan boligerne må anvendes, og hvordan foreningen skal drives. Hvert år skal bestyrelsen sammen med administrator og revisor udarbejde en årsrapport, der afspejler den økonomiske situation i foreningen. Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen bestående af myndige andelshavere bosat i foreningen, og valgt på generalforsamlingen.

Høj grad af selvbestemmelse : Andelsboligen er som boligform underlagt forskellig lovgivning og regler, men inden for disse er der betydelig mulighed for andelshaverne for selv at fastsætte, hvilke regler der skal gælde i deres forening, bl.a. beslutninger om fastsættelse af boligafgift, rammerne for foreningens løbende drift og øvrige økonomi, ændring af vedtægter, husorden og lign. Du kan vælge at involvere dig i aktiviteter og være en del af fællesskabet efter behov og lyst. Sammen med det frivillige element er fællesskabet og selvbestemmelsen uløseligt forbundet med det at bo i andelsbolig. Det er helt op til den enkelte forening, det vil sige andelshaverne, hvordan de ønsker, at foreningen skal drives.

Kun banklån - ikke realkreditlån : Andelshaverne har ikke mulighed for at optage realkreditlån, da de ikke har ejendomsretten til boligen, men kan dog optage særlige banklån til finansiering af andelsboligen. Det er kun foreningen, som kan optage realkreditlån.

            www.ab-lindegaarden.dk
Copyright 2007-2024 © All Rights Reserved
[ Håndtering af personoplysninger ]